Plusleven

comfortabel wonen als oplossing voor de energietransitie

 

Woningen die comfortabel, gezond en zo duurzaam zijn dat ze optimaal renderen. Dat is het Plusleven en dat maken we mogelijk in de POM-embedded woningen. Met toekomstbestendig en circulair bouwen waarbij data en vooruitstrevende technieken standaard geïntegreerd zijn. Ervaar het Plusleven in de Smart Facility-huizen die energie leveren en opslaan zodat besparen op energie verleden tijd is.

4YEF biedt de oplossing voor het energietransitievraagstuk

4YEF, For Your Energy Freedom, is een nieuwe start-up ontstaan uit een samenwerking van brancheoverstijgende organisaties. Samen hebben we een oplossing gezocht voor het energietransitievraagstuk. Het Plusleven is die oplossing.

Energietransitie, urgenter dan ooit

De maatschappij verandert door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp maar ook door nieuwe manieren van leven en voortdurende ontwikkelingen in de zorgvraag. De status van het milieu, de afnemende brandstofvoorraden en grondstoftekorten bepalen de urgentie van het energietransitievraagstuk. Om dat op te lossen worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen in onder meer bouwsystemen en bouwmethoden.

Mogelijkheden voor de bouw

Ontwikkelingen in de ICT en de mogelijkheden van smart industrie en de circulaire economie bieden ons echter weer mogelijkheden voor de bouw. Mogelijkheden die ook benut moeten worden omdat de gebouwde omgeving in Nederland vanaf 2050 energieneutraal moet zijn. Dit geldt voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Deze maatschappelijke transitie kan niet meer ingevuld worden met de huidige bouw- en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen. Een transitie met baanbrekende innovaties, ondernemerschap en onderscheidend vermogen was vereist.

Innovatieve Smart Facility-huizen

De Smart Facility-huizen zijn het resultaat van de innovaties ontstaan uit de samenwerking in 4YEF. Deze huizen leveren energie én slaan het op. Zo is er altijd voldoende energie voor gebruik en verkoop waardoor een positief rendement ontstaat en duurzame energie toegankelijk is voor iedereen.

Goed, beter, Plusleven

Het Plusleven is de overtreffende trap in gezond, comfortabel en duurzaam wonen. Het is het antwoord op de eisen van de energievoorziening van de toekomst. Eisen die anders zijn dan we tot nu toe gekend hebben. Maar het vormt ook de basis voor de integratie van vooruitstrevende technologieën waarmee wonen voor elke doelgroep duurzaam, rendabel en comfortabel zal zijn.

Meer weten voor uw bouwproject?

Meer weten over het Plusleven of vrijblijvend bespreken hoe u dit in uw bouwproject kunt incorporeren? Neem dan contact met ons op.