4YEF is de Energietransitie

Oplossing voor de energievoorziening van de toekomst

4YEF, For Your Energy Freedom, is een nieuwe start-up ontstaan uit een samenwerking van brancheoverstijgende organisaties. Samen hebben we een oplossing gezocht voor het energietransitievraagstuk. Plusleven is het antwoord!

Energietransitie, urgenter dan ooit

De maatschappij verandert door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp maar ook door nieuwe manieren van leven en voortdurende ontwikkelingen in de zorgvraag. De status van het milieu, de afnemende brandstofvoorraden en grondstoftekorten bepalen de urgentie van het energietransitievraagstuk. Om dat op te lossen worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen in onder meer bouwsystemen en bouwmethoden.

Mogelijkheden voor de bouw

Ontwikkelingen in de ICT en de mogelijkheden van smart industrie en de circulaire economie bieden ons echter weer mogelijkheden voor de bouw. Mogelijkheden die ook benut moeten worden omdat de gebouwde omgeving in Nederland vanaf 2050 energieneutraal moet zijn. Dit geldt voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Deze maatschappelijke transitie kan niet meer ingevuld worden met de huidige bouw- en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen. Een transitie met baanbrekende innovaties, ondernemerschap en onderscheidend vermogen was vereist.

Mogelijkheden voor de bouw

Ontwikkelingen in de ICT en de mogelijkheden van smart industrie en de circulaire economie bieden ons echter weer mogelijkheden voor de bouw. Mogelijkheden die ook benut moeten worden omdat de gebouwde omgeving in Nederland vanaf 2050 energieneutraal moet zijn. Dit geldt voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Deze maatschappelijke transitie kan niet meer ingevuld worden met de huidige bouw- en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen. Een transitie met baanbrekende innovaties, ondernemerschap en onderscheidend vermogen was vereist.

Plusleven

Vanuit 4YEF is een oplossing ontwikkeld voor de energievoorziening van de toekomst. Wonen zonder energierekening was daarbij het uitgangspunt. Het Plusleven is het resultaat van de innovaties ontstaan uit de samenwerking in 4YEF. Met een Plusleven woning kan energie worden opgewekt, gebruikt en uitgewisseld met andere energiegebruikers. Deze uitwisseling gebeurt digitaal als een pakketje duurzame energie. Zo ontstaat er een nieuwe energiemarkt, een digitale energiemarkt. Huiseigenaren hebben daarmee optimaal rendement uit hun woning en coöperaties kunnen hun woningen op de energiemarkt aansluiten en besturen zonder de huidige administratieve rompslomp.

Goed, beter, Plusleven

Het Plusleven is de overtreffende trap in gezond, comfortabel en duurzaam wonen en leven. Het is het antwoord op de eisen van de energievoorziening van de toekomst. Eisen die anders zijn dan we tot nu toe gekend hebben. Maar het vormt ook de basis voor de integratie van vooruitstrevende technologieën waarmee wonen en nieuwe mobiliteit voor elke doelgroep duurzaam, rendabel en comfortabel zal zijn.