Plus-Op-de-Meter (POM): smart huizen, slim gebouwd

POM-huizen, Plus-Op-de-Meter, leveren energie op. Deze huizen zijn duurzaam met geïntegreerde innovatieve technieken. Wonen in een POM-huis levert de huiseigenaren een positief rendement op. Smart huizen dus die slim gebouwd zijn.

Plusleven

Vanuit 4YEF is een oplossing ontwikkeld voor de energievoorziening van de toekomst. Wonen zonder energierekening was daarbij het uitgangspunt. Het Plusleven is het resultaat van de innovaties ontstaan uit de samenwerking in 4YEF.

Contact

4YEF B.V.
Marktstraat 5
2411 BE Bodegraven

info@4yef.nl