4YEF Visie

4YEF staat voor transitie:

• Van besparen naar genieten van duurzame energie
• Van energiegebruik voorkomen naar zoveel mogelijk energie opwekken
• Van enkel duurzaamheid naar circulair en smart bouwen